The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Fra talentfulle enkeltpersoner til ekstraordinære team

  • Lær mer

Budskapet og formen passer veldig godt til dansk forretningskultur. Vi blir ofte bedt om hjelp til optimering av samarbeidet i en virksomhet eller et team, og her er The Five Behaviors™ sammen med praktisk erfaring en veldig god kombinasjon. Thomas Liebe, konsulent i CoastZone A/S

Start reisen mot teamarbeid med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet med The Five Behaviors of a Cohesive Team bruker verktøyet Everything DiSC for å hjelpe deltakerne til og forstå de forskjellige atferdsstilene i teamet og hvordan de kan jobbe effektivt sammen. Les mer under.