The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Fra talentfulle enkeltpersoner til ekstraordinære team

  • Lær mer

Våre egne partnere, konsulenter og kunder i effektfuld a/s kan via Wiley bli akkreditert i The Five Behaviors of a Cohesive Team. Det gir dem en solid bakgrunn for å bruke verktøyet selv i sin egen praksis senere – noe vi får positive tilbakemeldinger på. Pia Nielsen, effektfuld a/s

Start reisen mot teamarbeid med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet med The Five Behaviors of a Cohesive Team bruker verktøyet Everything DiSC for å hjelpe deltakerne til og forstå de forskjellige atferdsstilene i teamet og hvordan de kan jobbe effektivt sammen. Les mer under.