The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Fra talentfulle enkeltpersoner til ekstraordinære team

  • Lær mer

Dette produktet hjalp teamet vårt til å se hvordan deres unike styrker bidrar til hele teamet. Det ga oss tydelige handlinger vi kan gjøre for å forbedre oss sammen og arbeide mot teamets mål. Shannon Wellman, Bridgepoint Education

Start reisen mot teamarbeid med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet med The Five Behaviors of a Cohesive Team bruker verktøyet Everything DiSC for å hjelpe deltakerne til og forstå de forskjellige atferdsstilene i teamet og hvordan de kan jobbe effektivt sammen. Les mer under.