The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Fra talentfulle enkeltpersoner til ekstraordinære team

  • Lær mer

Programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team® har gitt lederne våre innsiktsfulle teambyggingsverktøy som har gitt mer effektive team, mer effektive ledere og bedre resultater. Robert Edmondson, Gould Electric

Start reisen mot teamarbeid med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet med The Five Behaviors of a Cohesive Team bruker verktøyet Everything DiSC for å hjelpe deltakerne til og forstå de forskjellige atferdsstilene i teamet og hvordan de kan jobbe effektivt sammen. Les mer under.