The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Fra talentfulle enkeltpersoner til ekstraordinære team

  • Lær mer

The Five Behaviors™ er et fantastisk verktøy for å øke samhørigheten i teamet, og med det øke forutsetningene for å dra fordel av den humane kapitalen. Michael Giroux Drejer, DISCOVER A/S

Start reisen mot teamarbeid med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet med The Five Behaviors of a Cohesive Team bruker verktøyet Everything DiSC for å hjelpe deltakerne til og forstå de forskjellige atferdsstilene i teamet og hvordan de kan jobbe effektivt sammen. Les mer under.