The Five Behaviors of a Cohesive Team

Hva gjør et team velfungerende?

The Five Behaviors of a Cohesive Team®  er resultatet av samarbeidet mellom Workplace Learning Solutions og den bestelgende forfatteren Patrick Lencioni. Sammen har vi skapt et utviklingsprogram for team med et enkelt mål – å forbedre teameffektivitet og produktivitet, gjennom forståelse og bruk av The Five Behaviors™: Tillit, Konflikt, Forpliktelse, Ansvarlighet og Resultater.

 • 1. Tillit

  BYGGE GRUNNLAGET FOR ET VELFUNGERENDE TEAM

  Tillit er grunnlaget for et velfungerende team og kan bare oppstå når teammedlemmer er villige til å være helt sårbare overfor hverandre. Dette inkluderer å si ting som "Jeg beklager" eller "Din idé var bedre enn min." Et verktøy som gir innsikt om om atferd kan hjælpe personer med å få innsikt hos sine kolleger og utvikle empati – to viktige egenskaper som gjør at et team kan bygge tillit.

 • 2. Konflikt

  conflict

  DELTAKELSE I SUNNE KONFLIKTER

  Konflikt er naturlig ubehagelig, men konstruktive konflikter med fokus på konsepter og ideer er viktig for at ethvert godt team skal vokse. Når teamene har et grunnlag av tillit basert på sårbarhet, blir en konflikt bare et forsøk på å finne en best mulig løsning på kortest mulig tid.

 • 3. Forpliktelse

  Commitment

  AKSEPTERE BESLUTNINGER

  Forpliktelse er klarhet rundt beslutninger, ikke konsensus. Med forpliktelse beveger teamene seg fremover med fullstendig aksept fra alle teammedlemmer – inkludert de som i utgangspunktet var uenige.

 • 5. Resultater

  Results

  FOKUS PÅ KOLLEKTIVE RESULTATER

  En av de største utfordringene til teamsuksess er mangelen på fokus på resultater. Gode team sørger for at alle medlemmer, uavhengig av deres individuelle ansvar og kompetanseområder, gjør sitt beste for å bidra til å oppnå teamets mål.

Patrick Lencioni

Patrick Lencioni er grunnleggeren av The Table Group og forfatter av ti bøker som har solgt over fire millioner eksemplarer, og er oversatt til mer enn 30 språk. Han er anerkjent av The Wall Street Journal som en av USAs mest ettertraktede forretningstalere, og har henvendt seg til millioner av mennesker på konferanser og arrangementer verden de siste 15 årene. Patrick har skrevet for eller vært omtalt i en rekke publikasjoner, inkludert Harvard Business Review, Inc., Fortune, Fast Company, USA Today, The Wall Street Journal og Businessweek