The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ Powered by Everything DiSC®

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ Powered by Everything DiSC® hjelper teamene med å forstå bruken av The Five Behaviors™-modellen med tillit, konflikt, forpliktelse, ansvarlighet og resultater i sin arbeidskultur. Ved å benytte Everything DiSC®, et verktøy som bidrar til å bygge effektiv teamkommunikasjon og relasjoner, kan deltakerne med dette programmet lære om sin egen DiSC®-stil – D: Dominans, i: Innflytelse, S: Stødighet, og C: Kvalitetssøkende (Conscientiousness) – og finne ut hvordan hver stil gir verdi til teamet.

 • The Five Behaviors of a Cohesive Team Program

  The Five Behaviors of a Cohesive Team™ har et enkelt mål: Forenkle en læreopplevelse som hjelper fagfolk og deres organisasjoner å oppdage hva som er nødvendig for å bygge et virkelig helhetlig og effektivt team. Profilen De fem atferdstrekkene™, som gir både individuelle og kollektive tilbakemeldinger, har sitt grunnlag i modellen beskrevet i The Five Dysfunctions of a Team (De fem atferdstrekkene hos et ikke-fungerende team), den internasjonale, bestselgende ledelsesfabelen av Patrick Lencioni. Med dette programmet vil deltakerne lære, som et team, hvordan de scorer de på hovedkomponentene i modellen: Tillit, konflikt, forpliktelse, ansvarlighet og resultater. I tillegg drives programmet av Everything DiSC® og All types™, atferdsmodeller som hjelper folk å forstå seg selv og andre bedre. Ved hjelp av disse resultatene kan deltakerne skape et bedre, sterkere team.


  KUNDESENTRISK PRODUKTUTVIKLING

  Vi liker å tro at vår produktutviklingsprosess er hemmeligheten bak vår suksess. Vi undersøker, vi lager dreiebok, vi bygger en komplett prototype, vi får omfattende tilbakemeldinger på opplæring (fra faktiske deltakerne som går gjennom et program), og deretter ... starter vi på nytt igjen. Og vi gjør dette for hvert produkt, helt til vi får det til. Det er vanskelig, men vi gjør dette fordi det er den eneste måten å sikre at læreopplevelsen er så effektfull som mulig. Vi er veldig kundefokusert på alle trinn.

  The Five Behaviors of a Cohesive Team der utviklingsprosessen testet vi programmet grundig og videreutviklet det med mer enn 300 team og 3500 teammedlemmer.


  SPØRRESKJEMAVALIDERING

  Deltakerne må til syvende og sist være enige med resultatene sine. Og mens de fleste spørreskjemaene i bransjen vår testes for intern pålitelighet, tar vi det noen skritt videre. Vi ser på ting som repeterbarhet (stabiliteten i verktøyet), korrelasjonen med andre respekterte instrumenter, korrelasjonene med utenforstående observatørvurderinger, og korrelasjonen med selve arbeidsatferden. Det er en stor investering, men vi gjør det fordi med denne informasjonen kan vi raffinere spørreskjemaet og sørge for at deltakeren får så nøyaktige resultater som mulig. Vår viktigste jobb er å få spørreskjemaet riktig.


  HVEM ER PROGRAMMET DESIGNET FOR?

  The Five Behaviors of a Cohesive Team og tilhørende materiell er utviklet for et intakt team. Før du velger dette programmet, vurder spørsmålene: Er teamet virkelig et TEAM? Et team er et relativt lite antall personer (fra tre til tolv) som møtes på jevnlig basis og er kollektivt ansvarlig for resultatene. Teammedlemmene har felles mål, samt belønningen og ansvaret for å oppnå dem. Ikke alle grupper er et team. For eksempel kan en gruppe som ser ut til å være et team, vise seg å ganske enkelt være en samling personer som rapporterer til samme leder, men som har relativt lite gjensidig avhengighet eller felles ansvar. Hvis en gruppe ikke oppfyller kriteriene for et virkelig team, er det lite trolig at denne prosessen vil gi de forventede resultatene.


  DETTE OMFATTENDE PROGRAMMET INKLUDERER:

  • Profil

   • 36-sider med personlige spørreskjemaresultater for enkeltperson og team
   • Bilder som illustrerer viktige meldinger
   • Kontekstspesifikke tilbakemeldinger
   • Tips og strategier for å bedre effektiviteten på teamarbeid
   • Mulighet for å bygge en handlingsplan

   Vis prøve::

  • Modulopplæringsmateriell

   Syv moduler med lengde på 1 til 3,5 timer. Hver modul inneholder:

   • Instruktørveiledning i MS Word
   • Deltakerstøtteark i MS Word
   • PowerPoint® med innebygget video

   Modul 1: Innledning – introduserer modellen The Five Behaviors of a Cohesive Team
   Modul 2: Bygge tillit – lærer begrepet tillit basert på sårbarhet
   Modul 3: Mestre konflikt – hjelper deltakerne å forstå fordelene med sunn konflikt
   Modul 4: Oppnå forpliktelse – viser hvordan klarhet og aksept er nøkkelen til å oppnå forpliktelse
   Modul 5: Vise ansvarlighet – understreker viktigheten av ansvarlighet mellom personer
   Modul 6: Fokus på resultater – legger vekt på at kollektive resultater er viktigere enn individuelle mål
   Modul 7: Gjennomgang og handlingsplan – lar deltakerne gjennomgå hva de har lært og lage en handlingsplan for å forbedre teamets produktivitet
    

   Hele instruktørveiledningen omfatter støtte av presentasjonsmateriell og deltakerstøtteark. Gjennom bruk av eksperimentelle aktiviteter, video og diskusjon, tas et intakt team gjennom den effektfulle modellen De fem atferdstrekkene, hvor de lærer og praktiserer atferd som vil gjøre teamet mer velfungerende og forbedre utviklingen.

   Merk: teammedlemsprofiler kjøpes separat.

   Kommentert teamrapport

   Dette verktøyet brukes av instruktøren ved forberedelse av en teamøkt. Rapporten er en kopi av teamprofilen med følgende kommentarer:

   Utvidet forklaring av profilinnhold
   Tolking av score
   Ressurser for mer informasjon
   Indikatorer for personlig/skreddersydd innhold

   I tillegg inneholder et vedlegg en rangering av alle spørreskjemaelementer etter gjennomsnittet og teamets prosentil for hver av de fem atferdstrekkene.

   Tilpasses enkelt

   Lag et utviklingsprogram for ende-til-ende-teamarbeid eller konsentrer deg om spesifikke områder. Bytt ut videoklipp og endre instruktørveiledningen, PowerPoint®-lysbilder og støtteark. Legg til eller slett deler for å passe inn i tidsrammer.

   Podcaster

   Hør direkte hvordan du skal tolke rapportene med de fem atferdstrekkene slik at du enkelt og grundig kan svare på deltakerspørsmål. Få innsiktsfull informasjon fra vår forskningsdirektør som du ikke finner andre steder. Podcasten er delt opp i korte klipp som dekker modellen De fem atferdstrekkene, teamprofilen og kommentert teamrapport.

   Vis prøver:

 • Akkreditering av instruktør

  Programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er annerledes. Akkreditering av instruktør vil hjelpe deg å forbedre dine instinkter for når du skal holde seg til dagsorden og når du skal improvisere, når du skal la en debatt gå, og når du skal gjøre den kort.

  Hva ville du gjort hvis et teammedlem begynner å gråte under en opplæring? Hva ville du gjort hvis det viste seg at det var teamlederen som var problemet?

  Du er en erfaren instruktør, men disse scenariene er ikke vanlig under en vanlig arbeidsplassopplæring. De fem atferdtrekkene hos et velfungerende team er annerledes. Øktene kan bli heftige. Deltakerne kan bli emosjonelle. Teamlederen kan være defensiv. Tidslinjer og manuskripter kan bli kastet ut av vinduet. Som instruktør kan du påvirke om et team kommer seg gjennom et ubehagelig øyeblikk eller går glipp av muligheten til å vokse.

  Dette kurset vil hjelpe deltakerne med å få selvtillit, kompetanse og gjennomføringsbevis ved hjelp av modellen The Five Behaviors™ og tilhørende kursmateriell. Deltakerne vil også lære å navigere uventede og utfordrende samtaler under De fem atferdstrekkene-øktene.

  NETTPROGRAMMET INKLUDERER:

  • 5-ukers kurs pluss forarbeid
  • Ukentlige 90-minutters økter ledet av instruktør
  • 3–4 timer med selvstyrt nettstudie per uke
  • Avsluttende eksamen
  • Akkrediteringsbevis
  • The Five Dysfunctions of a Team (De fem atferdstrekkene for et ikke-fungerende team) – eBook

  Facilitatorakkreditering tilbydes til både partnere og enkeltpersoner i kundeorganisationer. Partnersessioner afholdes adskilt fra kundesessioner. Akkreditering opnås, når deltageren har fuldført Wiley-kurset og bestået den afsluttende eksamen. Akkrediteringen er gyldig i mindst to år..

  Vis tidsplan

 • Fremdriftsrapport

  Fremdriftsrapporten for The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er beregnet for team som allerede har fullført det opprinnelige spørreskjemaet The Five Behaviors™. Fremdriftsrapporten måler teamfremgang ved å grafisk sammenligne hvordan et lags prestasjoner endret seg over tid.

  Fremdriftsrapporten merker områdene med størst forbedring og tilbakegang, og tilbyr produktive diskusjonspunkter, og gir en handlingsplan for å hjelpe teamene prioritere og sette konkrete mål. Du vil kunne sammenligne hvordan et lags prestasjoner har endret seg over tid og markere områdene med størst forbedring og med størst tilbakegang.

  RAPPORTKOMPONENTER:

  • Resultater fra teamundersøkelsen
  • Diskusjonspunkter
  • Handlingsplan
   • Identifiser teamets prioriteringer for forbedringer
   • Sette konkrete mål
  • Vedlegg
   • Innvirkningen av din DiSC®-stil
   • Teamkartet Everything DiSC®
   • Teamkart for konflikt

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem er det for?

  Alle team som var en god kandidat for spørreskjemaet The Five Behaviors of a Cohesive Team er kvalifisert for fremdriftsrapporten 6–12 måneder etter å ha fullført spørreskjemaet The Five Behaviors. Du kan velge å gjennomgå avsnittet om vurdering av et teams villighet i brukerveiledningen for instruktørsettet slik at du kan sørge for at teamet fortsatt er egnet.

  Hvorfor skal jeg bruke dette verktøyet? Hvordan vil det hjelpe teamet mitt?

  “Teamarbeid handler til syvende sist om å praktisere et lite sett av prinsipper over en lang periode.” – Patrick Lencioni 

  Programmet The Five Behaviors er et rammeverk som hjelper teammedlemmene med dypere samtaler om hvordan de fungerer sammen på daglig basis. Det er et program som er rikt nok til at et team kan bruke det om og om igjen. Fremdriftsrapporten er designet spesielt for å vise et team hvordan teamets atferd har endret seg i forhold til forrige gang teamet fylte ut spørreskjemaet. I tillegg til å vise forbedringer på teamet, skisserer rapporten utfordringer som kan hindre videre utvikling.

  Hva er beste praksis for å bruke dette verktøyet?

  • Før du bruker dette verktøyet, bør du gi teammedlemmene nok tid til å gjennomføre handlingsplanene de forpliktet seg til da de påbegynte denne prosessen. Vi anbefaler å vente 6–12 måneder etter at de fullfører spørreskjemaet før man måler fremgangen.
  • Husk, når du kjører en fremdriftsrapport, blir alle rapporter som kjøres etterpå sammenlignet med forrige fremdriftsrapport – ikke den opprinnelige rapporten.
  • Se på tallene i tillegg til fargene i pyramiden for å måle forbedring, fordi fargene bare forteller én del av historien. Husk at lavere score ikke nødvendigvis betyr at ting blir verre; mennesker kan være mer ærlige når de svarer på spørsmålene andre gang, noe som kan gjøre at noen score går ned.
  • Se modellen med teamet før du leverer ut rapporten. Så snart teammedlemmene får rapporten, vil de gå rett til tallene, så du kan gjerne understreke at rapporten er utformet for å fungere som innledning til en samtale om hvor teamet er og hvor det ønsker å være.

  Når skal jeg bruke fremdriftsrapporten kontra begynne på nytt?

  Hvis et team har en ny leder, anbefaler vi teamet å fylle ut det opprinnelige spørreskjemaet The Five Behaviors på nytt. Hvis i tillegg mer enn 40 % av laget har blitt endret siden det opprinnelige spørreskjemaet ble administrert, anbefaler vi at spørreskjemaet administreres på nytt og at teamet lager nye handlingsplaner for forbedring. Etter 6–12 måneder kan du administrere fremdriftsrapporten og vurdere teamets fremgang.

  Hvor lenge bør jeg planlegge for en økt med fremdriftsrapport?

  Et typisk engasjement vil trolig vare 2–4 timer. Tidspunktet vil imidlertid avhenge av dine mål som instruktør og behovene til teamet.

  Hva gjør jeg når et nytt medlem blir med i teamet?

  Hvis en eller to personer har sluttet seg til teamet siden det opprinnelige spørreskjemaet ble fullført, vil du fortsatt kunne legge til deres data i fremdriftsrapporten. Disse medlemmene vil ha lengre spørreskjemaerfaring siden de må ta DiSC-delen av spørreskjemaet for å motta DiSC-beretning og bli inkludert på DiSC-teamkartet og kartet for konflikthåndtering. Disse teammedlemmene vil svare på spørsmål om teamet og vil motta en egen fremdriftsrapport. Du har også muligheten til å importere DiSC-dataene fra et Everything DiSC-spørreskjema i fremdriftsrapporten. Det kan være lurt å anbefale nye teammedlemmer å lese The Five Dysfunctions of a Team (The Five Behaviors hos et ikke-fungerende team) for å gi dem en dypere forståelse av modellen. Alternativt kan dere møtes separat for å oppdatere nye teammedlemmer før hele teamet engasjeres.

  Mottar hvert teammedlem en individuell rapport?

  Ja, hvert teammedlem får en personlig rapport. Denne rapporten omfatter personens DiSC-stil og beretning fra den opprinnelige rapporten i tillegg til å skissere teamfremgangen. Den inkluderer også det oppdaterte DiSC-teamkartet og kartet for konflikthåndtering i teamet.

  Hvordan kan jeg få opplæring i å bruke fremdriftsrapporten?

  Vi oppfordrer deg til å ta kurset Akkreditering av instruktør for The Five Behaviors of a Cohesive Team.


Sjekk disse ekstra nyttige verktøyene samt informasjon som vil supplere din forståelse av programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team.

Tilgjengelige ressurser inkluderer: