The Five Behaviors of a Cohesive Team

Personvernerklæring

Personvernpolicy

Sist oppdatert: 15 mars. 2018

Personvernpolicy

John Wiley og Sons, Inc. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet betegnet som "Wiley", "vi", "oss" eller "vår") anerkjenner hvor viktig det er å beskytte personopplysningene som samles inn fra brukerne under driften av selskapets tjenester, og tar alle rimelige forholdsregler for å opprettholde sikkerheten, integriteten og personvernet for alle opplysninger i samsvar med denne personvernpolicyen. Ved å oppgi opplysningene til Wiley samtykker du i praksisen som er beskrevet i denne policyen. Hvis du er under 18 år, må du først søke samtykke fra foresatte før du sender inn personopplysningene.

I denne personvernpolicyen beskrives det hvordan Wiley samler inn og bruker personopplysningene du oppgir til Wiley. Det beskrives også hvilke valgmuligheter du har angående vår bruk av dine personopplysninger og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere disse opplysningene.

Hvordan vi samler inn opplysninger

Wiley kan samle inn personopplysninger fra deg på følgende måter: (1) direkte fra dine verbale eller skriftlige meldinger til oss (for eksempel ved å samtykke til å motta markedsførings-e-post); (2) automatisk gjennom Wileys nettstedsteknologi, inkludert sporing på nettet, som for eksempel gjennom web-informasjonskapsler (som er små tekstfiler som opprettes av nettsteder og lagres på datamaskinen), ved hjelp av smarte enheter ved å kombinere datasett gjennom innsamling av data fra en nettleser eller en enhet for bruk på en annen datamaskin eller enhet eller ved hjelp av algoritmer for å analysere en rekke ulike data, for eksempel registreringer av kjøp, data om nettatferd eller stedsdata eller (3) gjennom kameraovervåkning (hvis du besøker våre lokaler).
 

Opplysninger du oppgir

 • Kontaktinformasjon, som navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer;
 • IP (Internet Protocol)-adresser som brukes til å koble datamaskinen til Internett;
 • Utdanning og faglige interesser;
 • Sporingskoder som informasjonskapsler; • Brukernavn og passord;
 • Betalingsinformasjon, for eksempel et kreditt- eller debetkortnummer
 • Kommentarer, tilbakemelding, innlegg og annet innhold du oppgir til Wiley (deriblant gjennom et Wiley-nettsted);
 • Kommunikasjonspreferanser;
 • Kjøps- og søkehistorikk;
 • Stedsaktiverte tjenester, den fysiske plasseringen av enheten din slik at vi kan gi deg mer relevant innhold for plasseringen;
 • Informasjon om dine personlige preferanser, hobbyer og interesser; og
 • Kommunikasjon med andre brukere av Wileys tjenester.

For å få tilgang til bestemt innhold og benytte tilleggsfunksjoner og muligheter på Wileys nettsteder og tjenester, kan vi be deg om å opprette en konto ved å fylle ut og sende inn et registreringsskjema, hvor du kan bli bedt om å oppgi tilleggsinformasjon.

Hvis du velger å registrere deg og logge inn ved hjelp av en tredjepartskonto (for eksempel Facebook-kontoen din), behandles godkjenningen av påloggingen av tredjeparten, og alle personopplysninger som samles inn under påloggingen via tredjeparter, omfattes ikke av denne policyen. Wiley samler inn navn, e-postadresse og andre opplysninger om tredjepartskontoen du godtar å dele med oss på det tidspunktet du gir tillatelse til at Wiley-kontoen din knyttes til tredjepartskontoen.
 

Opplysninger vi mottar fra andre kilder

Wiley kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av nettstedene vi driver eller de andre tjenestene vi tilbyr. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (blant annet forretningspartnere og underleverandører innen tekniske tjenester, betalings- og leveringstjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, akademiske institusjoner, søkeleverandører og kredittopplysningsbyråer) som Wiley kan motta opplysninger om deg fra.
 

Bruk av dine opplysninger

Wiley kan bruke dine personopplysninger i oppfyllelsen av alle avtaler vi inngår med deg, for å overholde juridiske forpliktelser, eller dersom Wiley har en berettiget forretningsinteresse i å bruke dine opplysninger for å forbedre tjenestene og produktene vi tilbyr. Berettigede forretningsformål kan blant annet omfatte tilrettelegging av direkte markedsføring og vurdering av effektiviteten av kampanjer og reklame; endring, forbedring eller tilpasning av våre tjenester, produkter og kommunikasjon; avdekking av svindel; undersøkelse av mistenkelig aktivitet (for eksempel brudd på våre vilkår, som finnes her) og på andre måter holde nettstedet trygt og sikkert; samt gjennomføring av dataanalyse.

I tillegg kan vi bruke dine opplysninger på følgende måter (etter å ha innhentet ditt samtykke om nødvendig)

 • Gi deg informasjon om produkter og tjenester du har forespurt oss om
 • Sende deg periodiske kataloger fra Wiley;
 • Gi deg informasjon om andre produkter, arrangementer og tjenester vi tilbyr som enten (i) ligner de som du allerede har kjøpt eller rettet henvendelse om, eller (ii) er helt nye produkter, arrangementer og tjenester;
 • For interne virksomhets- og forskningsformål: Bidra til å forbedre, evaluere, utvikle og utarbeide Wiley-nettsteder (inkludert bruksstatistikk, for eksempel sidevisninger på Wileys nettsteder og produktene som tilbys der) , produkter og tjenester;
 • Varsle deg om endringer eller oppdateringer av våre nettsteder, produkter eller tjenester;
 • Administrere våre tjenester og gjennomføre intern drift, inkludert feilsøkings-, dataanalyse-, test-, statistikk- og undersøkelsesformål;
 • Gjøre det mulig for deg å delta i interaktive funksjoner knyttet til vår tjeneste, og
 • For andre formål som vi kan varsle deg om fra tid til annen.
Personopplysningene vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig for det formålet de ble samlet inn. Dette betyr at med mindre opplysningene må oppbevares for rettslige formål eller for arkivering, blir personopplysningene sikkert destruert, gjort ubrukelige eller slettet fra Wileys systemer når de ikke lenger er påkrevd eller etter at du har rettet en forespørsel til oss om å destruere eller slette dine personopplysninger, alt ettersom.
 

Utlevering og deling av dine opplysninger

Wiley utleverer eller deler ikke dine personopplysninger til en ikke-tilknyttet tredjepart, unntatt i følgende tilfeller:

 • Dersom det er nødvendig i forbindelse med tjenester som leveres av tredjeparter (i) som utfører oss et bredt spekter av kontor-, administrasjons-, IT-, produksjons-, betalings- eller forretningsadministrasjonstjenester, og (ii) som er pålagt å overholde denne policyen;
 • Dersom du frivillig oppgir opplysninger som svar på en annonse fra en tredjepart;
 • Når du har gitt ditt samtykke, kan opplysningene deles med en tredjepart som for eksempel en akademisk institusjon, skole, arbeidsgiver, bedrift eller annen virksomhet som har gitt deg tilgang til et produkt eller en tjeneste gjennom integrering eller en tilgangskode. I så fall kan opplysninger om ditt engasjement i tjenesten eller produktet, resultatene av vurderinger som er tatt og annen informasjon du legger inn i produktet eller tjenesten, bli delt.
 • Dersom Wiley er pålagt å utlevere personopplysningene som svar på rettslige begjæringer fra offentlige myndigheter, for eksempel for å iverksette nasjonale sikkerhets- eller håndhevelseskrav; for å etterkomme en stevning eller annen rettslig prosess, når vi i god tror anser at det er nødvendig å foreta utlevering for å beskytte våre rettigheter, for å håndheve våre vilkår eller for å beskytte rettighetene, eiendelene eller sikkerheten for våre tjenester, brukere eller andre samt for å undersøke mistanke om svindel, og
 • Dersom hele eller i alt vesentlig hele Wileys virksomhet eller eiendeler knyttet til våre tjenester selges, overføres eller overdras til en annen enhet.
Om nødvendig i forbindelse med å utførelse av publiseringstjenester på vegne av tredjeparter, for eksempel institusjoner og foreninger, kan Wiley utlevere navigasjons- og transaksjonsinformasjon i form av anonymisert, aggregert bruksstatistikk og demografiske opplysninger som ikke avslører din identitet eller dine personopplysninger.
 

Overføringer over landegrensene

Wiley kan overføre dine personopplysninger utenfor ditt bostedsland av følgende grunner:

 • For å behandle transaksjonene dine kan vi oppbevare dine personopplysninger på våre servere, og disse serverne kan befinne seg utenfor landet du bor i. Wiley har servere og større avdelingskontorer i flere land, deriblant USA, Storbritannia, Tyskland, Singapore, Brasil, India og Australia. Wiley har også tjenesteleverandører i blant annet India og Filippinene. En slik behandling kan blant annet omfatte oppfyllelse av din ordre, behandling av dine betalingsopplysninger og utførelse av støttetjenester.
 • For å tilfredsstille globale rapporteringskrav kan Wiley være pålagt å oppgi dine personopplysninger til samarbeidspartnere i andre land.

Ved å sende inn dine personopplysninger, godtar du en slik overføring, lagring eller behandling av opplysningene. Vi vil ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at personopplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernpolicyen og alle gjeldende lover om personvern.

Sikkerhet

Vi vil bruke egnede fysiske, tekniske og administrative forholdsregler for å beskytte dine opplysninger. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til kun de som må ha kjennskap til opplysningene i forbindelse med sin jobbfunksjon. I tillegg gir vi våre ansatte opplæring i viktigheten av å bevare konfidensialitet og sikkerhet for dine opplysninger.
 

Utlevering i chatterom eller fora

Vær oppmerksom på at identifiserbare personopplysninger - som for eksempel navn eller e-postadresse - som du frivillig oppgir, og som er tilgjengelig for andre brukere (f.eks. på sosiale medier, fora, oppslagstavler eller i chatteområder) kan samles inn og videreformidles av andre. Wiley kan ikke påta seg ansvar for slik innsamling og videreformidling.
 

Informasjonskapsler

Som de fleste nettsteder samler vi inn visse opplysninger automatisk. Disse opplysningene kan omfatte IP-adresser, nettlesertype, Internett-leverandør (ISP), henvisnings-/avslutningssider, filene som vises på nettstedet vårt (f.eks. HTML-sider, grafikk osv.), operativsystem, dato/klokkeslett og/eller klikkstrømdata for å analysere trender i aggregert form og administrere nettstedet.

Wiley og dets partnere bruker informasjonskapsler eller lignende teknologi for å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukerbevegelser på nettstedet, og samle inn demografiske opplysninger om vår brukermasse som helhet. Du kan kontrollere bruken av informasjonskapsler på individuelt nettlesernivå, men hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, kan det begrense bruken av bestemte funksjoner eller egenskaper ved vår nettside eller tjeneste.

For mer informasjon om informasjonskapsler, klikk her.
 

Dine rettigheter

Du har rett til å fremme en skriftlig forespørsel til oss om å få informasjon om hvorvidt vi oppbevarer eller behandler noen av dine personopplysninger (via e-post til privacy.brand@wiley.com). I din skriftlige forespørsel kan du:

 • be om at vi informerer deg om dine personopplysninger som vi behandler, formålet som de behandles for, mottakere av disse opplysningene, forekomst av en automatisert beslutningsprosess som involverer dine personopplysninger, og hvilke overføringsgarantier vi har.
 • be om at vi retter opp eventuelle feil i dine personopplysninger;
 • be om at vi sletter dine personopplysninger dersom vår fortsatte behandling av opplysningene ikke er berettiget.
 • be om at vi overfører dine personopplysninger til en tredjepart;
 • fremme innsigelse mot automatisert beslutningstaking og profilering basert på berettigede interesser eller utførelsen av en oppgave i offentlighetens interesse (i så fall vil behandlingen opphøre, med mindre det foreligger tungtveiende berettigede grunner, for eksempel dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom oss);
 • fremme innsigelse mot direkte markedsføring fra oss; og
 • fremme innsigelse mot behandling med sikte på vitenskapelig, historisk analyse og statistikk.

Når det er aktuelt i henhold til lokal lovgivning, vil vi ikke bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål og ikke utlevere opplysninger til tredjeparter med mindre vi har innhentet ditt samtykke på forhånd, noe vi vil søke å innhente før vi samler inn dine personopplysninger. Du kan benytte retten til å hindre en slik behandling ved å merke av visse avmerkingsbokser på samtykkeskjemaene vi bruker når vi samler inn dine personopplysninger. Hvis du ønsker å se gjennom eller endre dine preferanser, kan du bruke mekanismen for å fravelge eller avmelde deg abonnementet eller benytte andre midler som tilbys i kommunikasjonen du mottar fra oss, eller ved å sende en e-post til privacy.brand@wiley.com. Legg merke til at du fortsatt kan motta transaksjonsbasert kommunikasjon fra Wiley. Noen områder har nasjonale lover som krever et lokalt personvernombud (blant annet Singapore og Tyskland). Klikk her for relevante kontaktopplysninger.
 

Tredjeparter

Wileys nettsteder eller tjenester kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Ved bruk av slike lenker skal du være oppmerksom på at hvert tredjeparts-nettsted er underlagt egne retningslinjer for personvern og databeskyttelse og omfattes ikke av vår personvernpolicy. Vi tillater dessuten tredjepartsvirksomheter å forestå annonsering og/eller samle inn visse anonyme opplysninger når du besøker våre nettsteder. Disse virksomhetene kan plassere og lese informasjonskapsler i informasjonskapselfilen i nettleseren på datamaskinens harddisk eller ved hjelp av websignaler eller annen teknologi for innsamling av informasjon mens annonsene vises på denne nettsiden. Disse selskapene kan bruke annen informasjon enn personopplysninger (f.eks. klikkstrøminformasjon, nettlesertype, klokkeslett og dato, emne for annonser som klikkes på eller rulles over) under besøket på disse og andre nettsteder for å levere annonser om varer og tjenester som sannsynligvis vil være av større interesse for deg.
 

Endringer i denne personvernpolicyen

Vær oppmerksom på at Wileys personvernpolicy blir gjennomgått regelmessig. Wiley forbeholder seg retten til å endre sin personvernpolicy når som helst og uten varsel. Eventuelle endringer i personvernpolicyen vil bli lagt ut på denne siden og vil tre i kraft på datoen de legges ut. Vi oppfordrer deg til regelmessig å se gjennom denne siden for å finne nyeste informasjon om vår personvernspraksis.
 

Innsigelse

Eventuelle kommentarer, klager eller spørsmål angående denne policyen eller klager på vår bruk av dine personopplysninger skal sendes til Wileys personvernombud. Kontaktinformasjon kan du finne her.

I forbindelse med personopplysninger som behandles i USA har Wiley lagt til grunn EUs standardkontrakter mellom foretak innenfor sin gruppe av selskaper som mottar og behandler personopplysningene fra land innenfor EØS, og har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager til en uavhengig tvisteløsningsinstans, ICDR/AAA. Hvis du ikke mottar svar på klagen din innen rimelig tid, eller hvis din klage ikke blir tilfredsstillende fulgt opp av Wiley, ber vi deg bruke følgende prosesser, som er gjort tilgjengelig av Wiley uten kostnad for deg.

Tvisten kan fremmes på nett ved å bruke AAA WebFile® på https://www.icdr.org. Parten som fremmer tvisten ("saksøker") sender via AAA WebFile en begjæring om voldgiftsavgjørelse og kopier av eventuelle dokumenter som søkeren ønsker å framlegge som bevis. Parten som fremmer tvisten kan også gjøre det via post eller faks. Tilhørende skjema(er) må fylles ut og sendes til International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, USA. Telefonnummeret er +1 (856) 435-6401. Gratis nummer i USA og Canada er (877) 495-4185. Gratis faksnummer i USA og Canada er (877) 304-8457, og utenfor USA +1 (212) 484-4178. E-postadressen er casefiling@adr.org.